Press "Enter" to skip to content

Read it

Re: Bankowa paranoja – czyli masowe zniewolenie Polski

przez Nibiru9 » 12 gru 2011, 17:53

Czy faktycznie jesteśmy, aż tak manipulowani informacją i czy wszyscy WIELCY komentatorzy mówią szczerze to co wiedzą i w co wierzą? Wyślij proszę ten tekst wszystkim, których znasz, może oni znają odpowiedź na to pytanie?


Islandzka lekcja dla całego świata.

Islandczycy sprawili, że rząd, który Aprobował pod dyktando światowej

finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie

przerabianym przez Grecję, podał się w komplecie do dymisji!

Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy

zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który

został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego

spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa

rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego

załamania.

Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko

nagłośnione? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania:

Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z

Islandii?

Oto krótka chronologia faktów:

Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w

Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełd zawiesza swoje działanie i

zostaje ogłoszone bankructwo kraju.

Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem

powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu,

a następnie przedterminowe wybory.

Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę,

która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i

holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie

rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent.

W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji.

Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice,

żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie.

Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez

parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93

procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu.

W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić

winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy

aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii.

W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać

nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero coprzerobionej lekcji .

W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności

partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium

wyboru tej 25 grupy, poza nieposiadaniem żadnej książeczki

partyjnej, była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich

osób).
Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się

zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych
wyborach przygotowanej przez nią Magna Carty.
Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu?

Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek
programie telewizyjnym? Oczywiście – NIE!

W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz
niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo
sprzeciwiając się Systemowi.
Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się

stało, i uczynić z tego legendę przekazywaną z ust do ust.
Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno

informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych
korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w
przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Źródło: Na podstawie artykułu Marco Pali Storie di ordinaria rivoluzione,

(skopiowano za http://davidicke.pl/forum/bankowa-paranoja-czyli-masowe-zniewolenie-polski-t8827.html#p117799 )