Press "Enter" to skip to content

dobra, wracamy na ziemię

Hmm, kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, aby pokapować się, że otwartego pliku usunąć się nie da;) Nooo nieładnie Piątkosia. Idlecode: gdzie tu niby miałby być haczyk?

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[]){
  system("chcp 1250>NUL");
  if ((argc <2) || (argc > 3)){
    cerr<<"\nBłąd wywołania. Spróbuj "<<argv[0]<<" --help";
    system("chcp 852>NUL");
    exit(1); //Błąd wywołania
  }
  if (argc ==2){
    if ((string)argv[1]=="--help"){
      cout<<"Program zmienia nazwę pliku na innš.\n";
      cout<<"Użycie: "<<argv[0]<<" <stara_nazwa> <nowa_nazwa>\n";
      cout<<"Wyœwietlanie działa poprawnie przy czcionce Lucida console. \n Zmień w razie potrzeby";
      system("chcp 852>NUL");
      exit(0); //poprawne zakończenie funkcji przy helpie
    }
    cerr<<"\nBłąd wywołania. Spróbuj "<<argv[0]<<" --help";
    system("chcp 852>NUL");
    exit(1); //błšd wywołania
  }
  //Spróbujemy otworzyć pliki do odczytu, by upewnić się że możemy na nich działać
  fstream testowy, testowy2;
  testowy.open(argv[1], ios::in|ios::binary);
    if (!testowy.good()){
      cerr<<"\nNie odnaleziono pliku lub brak dostępu do niego.";
      system("chcp 852>NULL");
      exit(2); // Nie można pracować z plikiem
    }
  testowy.close();
  testowy2.open(argv[2], ios::in|ios::binary);
  if (testowy2){
      char a;
      cout<<"\nPlik docelowy istnieje. Nadpisać? T/N: ";
      cin>>a;
      while(1){
      if (toupper(a) == 'T'){
        testowy2.close();
        remove(argv[2]);
        break;
      }
      else if (toupper(a) == 'N'){
        cerr<<"\nPlik o podanej nazwie już istnieje. Kończę.\n";
        testowy2.close();
        system("chcp 852>NUL");
        exit(3);
        }
      else {
        cout<<"\nNadpisać? T/N: ";
        cin>>a;
        continue;
      }

    } //od while 1
  }
//Mamy obsłużone podstawowe błędy, przejdziemy do sedna;
 rename(argv[1], argv[2]);
} //od main

Programik nic poza zmianą nazwy nie robi. Ale działa, żeby nie było:)

One Comment

 1. fxa fxa

  😀 genialne

Comments are closed.