Press "Enter" to skip to content

Wszystko pod kontrolką

Dobra, dziś w ramach konkursu „Daj się poznać” pokażę, jak zrobić zajebistą kontrolkę, w pełni responsywną z naszą aplikacją.

Kontrolka jest kawałkiem interfejsu graficznego, który upraszcza nam projektowanie tegoż. Raz napisana przez kogoś (na przykład przez nas) może być użyta wiele razy w różnych oknach. Najprościej jest złożyć kontrolkę z kilku innych kontrolek i dokonać na nich pewną akcję.

W wielu miejscach jest sytuacja, że mamy jakiś ciąg kontrolek które występują koło siebie. I tak powstaje „kandydat na kontrolkę. Złowiłam takiego także u siebie, i to już w jednym oknie:

Zasada DRY mówi o tym, aby się nie powtarzać. Dlatego powtarzające się kawałki kodu ładujemy do funkcji, zaś powtarzające się kawałki interfejsu ładujemy do kontrolek.

Czego na początku od niej wymagamy? Mamy sobie textblock i textbox, którego rozmiary mają mieć możliwość dostosowania się do miejsca jakie mu damy. Chcemy też mieć możliwość ustawienia tekstu w opisie bezpośrednio z poziomu xaml oraz chcemy być informowani o zmianie tekstu w textboxie. Chcemy także, aby działał podgląd w visual studio i tyle. Starczy.

Przykładowe użycie w oknie ma się przedstawiać następująco:

 

Zacznijmy od pliku .xaml dla kontrolki:

<UserControl x:Class="bezpieczniejsi.DescTextBox"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       xmlns:local="clr-namespace:bezpieczniejsi"
       mc:Ignorable="d" 
      >
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <TextBlock x:Name="InputBox" TextWrapping="Wrap" Text="" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
    <TextBox x:Name="OutputBox" Grid.Column="1" TextWrapping="Wrap" Text="" HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" TextChanged="OutputBox_TextChanged" GotFocus="OutputBox_GotFocus"/>
  </Grid>

Proszę zauważyć, że linijka d:DesignHeight=”300″ d:DesignWidth=”300″ z góry została celowo usunięta, abyśmy uzyskali rzeczywisty podgląd.

Kod .cs kontrolki wygląda następująco:

 public partial class DescTextBox : UserControl
  {
    
    public DescTextBox()
    {
      InitializeComponent();
    }    public string Input
    {
      get { return (string)GetValue(InputProperty); }
      set
      {
        SetValue(InputProperty, value);
        InputBox.Text = value;
      }
    }

    public static readonly DependencyProperty InputProperty =
      DependencyProperty.Register("Input", typeof(string), typeof(DescTextBox), new PropertyMetadata(string.Empty, InputValueChanged));

    private static void InputValueChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var control = d as DescTextBox;
      if (control == null) return;
      control.InputBox.Text = e.NewValue.ToString();
    }
    public delegate void OutputEventHandler(object sender, StringChangedEventArgs args);
    StringChangedEventArgs args = new StringChangedEventArgs();
    public event OutputEventHandler OutputChanged;
    string _previousText = string.Empty;
    private void OutputBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      args.NewValue = OutputBox.Text;
      args.OldValue = _previousText;
      OutputChanged?.Invoke(this, args);
    }

    private void OutputBox_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      _previousText = OutputBox.Text;
    }
  }

Aby móc mieć dostęp z xaml użyto mechanizmu DependencyProperty (jak nie wiesz jak ręcznie ogarnąć- wpisz propd i wciśnij tab 2 razy), zaś zmiana tekstu jest realizowana jako event zdefiniowany przez użytkownika. Można albo przez xamla podać nazwę funkcji, albo przez += z poziomu kodu.

Kontrolka działa, co można zobaczyć otwierając ThreeGrade.xaml dostępnego gdzieś w projekcie umieszczonym na https://github.com/Piatkosia/bezpieczniejsi.

5 komentarzy

 1. Wszystko pod kontrolką – Zagubiona wśród własnych myśli – Piatkosia’s blog

  Dziękujemy za dodanie artykułu – Trackback z dotnetomaniak.pl

  • ja ja

   Ooo dzięki:)

 2. Zgodnie z DRY, można wykorzystać HeaderedContentControl, który jest „wbudowany” w WPFa.

  I poprzez podmianę templatów dojść do tego samego.

  • ja ja

   Ooo, fajny patent, nie znałam:). Dzięki.

Comments are closed.