Press "Enter" to skip to content

No jak to nie da się asynchronicznie w konstruktorze

A no nie da, ale na stack overflow znaleźli obejście. Całkiem zjadliwe

public class ViewModel    
{    
  public ObservableCollection Data { get; set; }    

  //static async method that behave like a constructor    
  async public static Task BuildViewModelAsync() 
  {    
    ObservableCollection tmpData = await GetDataTask(); 
    return new ViewModel(tmpData);
  }    

  // private constructor called by the async method
  private ViewModel(ObservableCollection Data)
  {
    this.Data = Data;  
  }
} 

Zostawiam, bo pewnie nie raz mi się jeszcze przyda.