Press "Enter" to skip to content

Jak wyrzucić dupę z testów

Ilekroć piszemy testy w których wstawiamy jakiś string, często mamy do wyboru:

  • słowo „dupa”
  • losowe przebiegnięcie po klawie „reytudgihjlkgeuriwomudhcsdbysfhdxilkmcndbile8worfoe”
  • Słowa typu „another string”, „it must pass”
  • słowa które wyrażają aktualny stan emocjonalny do piszącego lub jego stosunek do projektu
  • ….

Czym ową dupę zastąpić?
Można dla przykładu zaciągnąć nuget paczkę

Install-Package AutoFixture

po czym tylko

var fixture = new Fixture();
var something = fixture.Create();

Dzięki czemu będziemy trochę mniej w dupie;)

Więcej można poczytać tutaj: ściągawka