Press "Enter" to skip to content

Miesiąc: styczeń 2014

[c#] Zdarzenia – ostatni z konkursowych

Zdarzenia są wywoływane, jeżeli coś konkretnego stanie się w trakcie działania naszego programu. Akcją wywołującą je może być osiągnięcie przez zmienną pewnej wartości, przejście wykonania programu do określonego bloku, użycie mechanizmu drag and drop, lub chociażby kliknięcie na przycisk lub najechanie myszką na dane pole na ekranie. To właśnie dzięki zdarzeniom dany obiekt może poinformować inny (który dane publiczne zdarzenie obsługuje) o zmianie swojego stanu. Klasa naszego obiektu może mieć bardzo wiele zdarzeń, które są wywoływane po zaistnieniu ściśle określonego warunku (jak zakończenie pobierania pliku, przyciśnięcie przycisku czy ustawienie zmiennej w setterze). Użytkownik pisząc w Visual Studio często sobie takie zdarzenia „wyklikiwał” projektując interfejs – na przykład przeciągał z toolboxa kontrolkę typu button, nadając jej nazwę, a następnie klikając na nią 2 razy. Po takiej operacji został wygenerowany następujący kod:

 
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      
    }

Jak widać funkcją obsługującą zdarzenie jest (i musi być) funkcja, która nie zwraca wartości, a pobiera obiekt, który wywoła zdarzenie, oraz obiekt typu EventArgs. W przykładzie powyżej mamy obiekt typu RoutedEventArgs. Najeżdżając na nazwę tego typu i po wciśnięciu F12 możemy zobaczyć taki fragment kodu public class RoutedEventArgs : EventArgs .
Jak widzimy, klasa RoutedEventArgs dziedziczy po EventArgs – czyli wszystko jest jak być powinno. Powyższą klasę należy wypełnić kodem, który zostanie wywołany przy zajściu zdarzenia – kliknięcia na przycisk o nazwie button1.
Aby nasza funkcja obsłużyła dane zdarzenie należałoby dokonać subskrypcji poprzez dopisanie delegaty do listy delegat, czyli zdarzenia. W przykładzie powyżej nie musieliśmy tego robić? Nie prawda, też musieliśmy, ale zrobiła to za nas platforma. W pliku MojaKlasa.g.cs (przy nowym projekcie MainWindow.g.cs), który jest generowany na podstawie naszego pliku .cs oraz .xaml czytamy:

 
#line 6 "..\..\..\MainWindow.xaml"
this.button1.Click += new System.Windows.RoutedEventHandler(this.button1_Click);

[C#] Tablice

(to też post na konkurs)

Tablice są zmiennymi tego samego typu, ułożone w pamięci sąsiednio tak, że wiedząc którym kolejno elementem od zerowego jest poszukiwany, możemy się do niego dostać. Możemy sobie wyobrazić tablicę jak pociąg złożony z wagoników (każdy z tych wagoników może przewozić tylko przedmioty jednego typu, na przykład kosz jabłek, lub samochód). Aby wyobrazić sobie drugi wymiar tablicy, trzeba by wyimaginować sobie pociąg, który jechałby jednocześnie po dwóch torach (na chwilę zapomnijmy że te tory powinny iść w przeciwnych kierunkach), więc jednym wymiarem będzie numer toru, drugim numer wagonika (liczone od zera). Dlaczego zmienne zgrupowane w tablicy muszą mieć ten sam typ? Jest to spowodowane koniecznością wyliczenia miejsca, gdzie znajduje się element o danym indeksie. Tak naprawdę komputerowi wystarczy, aby elementy zajmowały tę samą ilość pamięci – ale język jest napisany w taki a nie inny sposób i elementy muszą być tego samego typu i już.

[C#] Operatory

Artykuł zgłoszony do konkursu na stronie http://strefainzyniera.pl

Wstęp

Większość oprogramowania, jakie przyjdzie nam pisać, będzie wymagała użycia operatorów. I nie mówię tu wyłącznie o operatorach znanych nam z matematyki – czyli „+”, „-” i tak dalej. Nawet w najprostszych aplikacjach używających chociażby instrukcji warunkowej używamy operatorów porównania. Manipulując zmiennymi zwykle używamy operatorów przypisania i konwersji.
Operatory, to nic innego, jak funkcje, które zwracają wartość, za wejście biorąc wartości, które w wersji prefiksowej występują zaraz po znaku, postfiksowej gdy przed znakiem, zaś infiksowej, pobiera sąsiadów po obu stronach. Jeżeli operator pobiera trzy wartości, symbole składające się na niego rozdzielają wartości wejściowe funkcji wywoływanej (niewidocznie dla programisty) przez operator. Tylko operator wywołania „()” oraz operator pobrania elementu wskazywanego przez indeks „[]” biorą swój operand w środek znaków, jakie się na niego składają.
Dziś omówimy jakie możliwości dają nam operatory w języku C#. Pełną ich listę możemy znaleźć w dokumentacji języka, dostępnej pod adresem http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/6a71f45d.aspx .