Press "Enter" to skip to content

hexdump

Czasami zdarza się, że człowiek nie ma aktualnie potrzebnego narzędzia.  Pobieranie z neta jest albo niemożliwe, albo zajmie zbyt dużo czasu, a człowiek chce plikowi w bebechy zajrzeć. No i poczułam coś takiego i klepnęłam taki kawałek kodu (thx widmo za podpowiedź co do zmiany define na wartość predefiniowaną)

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
/**
* --==LOOKACZ==-- by Angelika Maria Piątkowska aka piatkosia
* kontakt: piatkosia.apt@interia.pl
* Program wyświetla zawartość dowolnego pliku binarnego. Na razie bez możliwości edycji.
* Wywołanie: nazwa_programu plik_do_odczytu
* W przypadku błędnego wyświetlania treści dokumentu proszę ustawić czcionkę Lucida console.
* W przypadku linuxa może się okazać konieczne użycie iconv do źródła w celu zmiany kodowania.
* Kody błędów:
* 0: Program wykonany poprawnie
* 1: Nieprawidłowa ilość parametrów.
* 2: Błąd otwarcia pliku. Prawdopodobnie plik nie istnieje, lub użytkownik nie ma do niego dostępu.
* Pojawiające się co jakiś czas xx to była wartość ffff która na pewno nie była charem, także jakiś inny znak, niż ten, który mógłbyć typu char.
* sprawdzenie kodu błędów:
* systemy POSIX/LINUX: echo $?
* systemy DOS/WINDOWS: echo %errorlevel%
**/
inline void setwinda(){
  #ifdef _WIN32
  system("chcp 1250>NUL");
  #endif
}
inline void unsetwinda(){
  #ifdef _WIN32
  system("chcp 852>NUL");
  #endif
}
using namespace std;
//Program jest krótki, więc nie będę go jakoś rozbijać specjalnie
int main(int argc, char* argv[]){
  setwinda();

  if (argc ==2 && (string)argv[1]=="--help"){
    cout<<"          --==LOOKACZ==--\n";
    cout<<"Program wyświetla co jest w pliku w formacie hex i ascii. I nic więcej\n";
    cout<<"Użycie\n";
    cout<<argv[0]<<" <plik wejściowy>\n";
    unsetwinda();
    return 0; //przecież program wykonał się poprawnie
    }

  if (argc == 1){
    cout<<"Czegoś chyba zapomniałeś\n Nie wiesz czego?\n sprawdź używając "<<argv[0]<<" --help";
    unsetwinda();
    return 1; //Niepoprawna ilość parametrów
  }

  if (argc > 2){
    cout<<"Nie rozpędzasz się przypadkiem? \n";
    cout<<"Sprawdź: "<<argv[0]<<" --help\n";
    unsetwinda();
    return 1; //niepoprawna ilość argumentów

  }
//No dobra, Jesteśmy pewni, że nikt nie podał tego, czego nie trzeba:)
  ifstream plik; /// Zmienna plikowa klasy ifstream
  plik.open(argv[1], ios::in|ios::binary);
  if (!plik.good()){
    cerr<<"\nBłąd otwarcia pliku";
    unsetwinda();
    return 2; //Błąd otwarcia pliku
  }
  char bufor[16] = {}; ///Tablica do przechowywania danych, na których będziemy operować.
  int waiter = 1; /// Zmienna którą wykorzystamy do przerywania pracy po 20 linijkach wczytanych danych
  cout<<"------------------Wartość hex ------------------ | -Wartość ascii -"<<endl;
  while (!plik.eof()){
    plik.read(bufor, 16);
    //Wypisanie danych w postaci hexowej
    for (int i = 0; i<16; i++){
      cout.width(2);
      cout.fill('0');
      if (((unsigned int)bufor[i]) > 0xff ) cout<<"xx ";
      else cout<<hex<<(unsigned int)bufor[i]<<" "; //Nie nieee, żadnego końca linii nie będzie
    }
    cout<<" | ";
    for (int i = 0; i<16; i++){
      if ((bufor[i])<32) cout<<'.';
      else cout<<bufor[i];
    }
    cout<<endl;
    memset(bufor, 0, 16); //czyszczenie bufora;

    //żeby ekran nie uciekał
    if ((waiter % 20) == 0){
      char a; ///całość by mieć nieco podgląd na plik
      cout<<"--Aby kontynuować naciśnij enter         |";
      cin.get(a);
    }
    waiter++;

  }
  plik.close();
  unsetwinda();
  return 0;
}