Press "Enter" to skip to content

As simple as that – no to zaryzykujmy

Ok, trzeba dać krótki wpis, bo mnie wywalą.

A więc zacznę od… opisania dość ważnej klasy w module do oceny ryzyka, przedstawiająca pojedynczą grupę ryzyka (bank ryzyk).

Ot, proste

 public class RiskBank
  {
    public string Title;
    public List risks = new List();
  }

Tytuł takiej grupy może w przyszłości ułatwić zarządzanie. Same ryzyka będą ciągami znaków, które będą mogły być wpisane z palca, pobrane z bazy, zarządzane, co tam sobie nie wymyślę w przyszłości. Zacznę więc od ładowania.

Na razie sobie wymyśliłam, że musimy mieć możliwość ładowania danych. Na razie to ogarnęłam jako prosty interfejs z jedną metodą.

 public interface LoadingProvider
  {
     RiskBank loadRisks(object source);
  }

i zrobiłam przykładowy loader, który zakłada że jeśli plik jest tekstowy to sobie dodaje linijka po linijce, a jeżeli nie to się wywala ^^. No co, muszę mieć później co robić. Śmiećimplementacja interfejsu wygląda tak:

 class TextfileLoader: LoadingProvider
  {
    public RiskBank loadRisks(object source)
    {
      if (source is string)
      {
        Encoding code;
        RiskBank bank = new RiskBank();
        bank.Title = Path.GetFileNameWithoutExtension((string) source);
        string line;
        System.IO.StreamReader file =
          new System.IO.StreamReader((string)source);
        while ((line = file.ReadLine()) != null)
        {
          bank.risks.Add(line);
        }
        return bank;
      }
      else return null;
    }

  }

W przyszłości loading providery będą musiały mieć więcej funkcji niż jedna (dodawanie do podanej listy z duplikatami, dodawanie bez duplikatów, ładowanie elementów spełniających jakieś tam kryteria…, się zobaczy). Więc nie, nie pisałam interfejsu tylko po to, by gdzieś jedną funkcję wywołać;).

No i skoro już mamy to co mamy, to wrzuciłam na MainWindow sam podgląd.
W klasie MainWindow jest

public RiskBank list = new RiskBank();
private LoadingProvider loader;

i dalej jakiś onclick do buttona jako

 private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      loader = new TextfileLoader();
      OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
      openFileDialog.Multiselect = false;
      if (openFileDialog.ShowDialog() == true) list = loader.loadRisks(openFileDialog.FileName);
      SomeList.ItemsSource = list.risks; // 
    }

Ok, wracam do pozostałych obowiązków;)