Press "Enter" to skip to content

Daj się poznać – kierunek rozwoju projektu

Ok, mamy listę czynników powodujących nasze ryzyko (nasz risk bank), to teraz należałoby umożliwić komuś dokonanie oceny ryzyka.

Aby ocenić ryzyko zawodowe potrzebujemy kartę oceny ryzyka. W nagłówku karty znajduje się kolejno jednostka dla której pracuje, tytuł (tekst „karta oceny ryzyka na stanowisku pracy”), data, nr karty, poniżej stanowisko pracy oraz lista imion i nazwisk pracowników. Poniżej jest tabelka, która dla każdego rekordu definiuje czynnik zagrożenia, źródła zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia, ocena „cząstkowa”(zależna od metody – np ciężkość i prawdopodobieństwo) i pełna (tzw oszacowanie ryzyka- np. małe, średnie, duże), działania profilaktyczne (obligatoryjnie- ocena po zastosowaniu zaleceń z działań profilaktycznych), ewentualnie uwagi (również może to pole być, acz nie musi). Poniżej można oznaczyć czy karta uwzględnia pracowników dorosłych (z podziałem na płeć) młodocianych (z podziałem na płeć) , niepełnosprawnych (z podziałem na płeć), kobiety w ciąży.
Rekord powinien mieć możliwość pominięcia pól (jak np ciężkość i prawdopodobieństwo wspomniane powyżej) w przypadku, kiedy ocena ryzyka jest zależna od pewnej numerycznej wartości pobieranej z pomiaru i porównywanej z NDN/NDS (jest taka długa tablica w rozporządzeniu, nie trzeba jej pamiętać – laboratoria same wpisują wynik i krotność (zwykle ułamek, jeśli mamy liczbę 1 i większą – mówi się o przekroczeniu normy i pracownik nie może tam pracować 8 godzin bez ochrony). W takim przypadku (może być jako osobna „część” tabeli) należy do oceny ryzyka dać 2 pola inne niż reszta – wynik pomiaru i krotność właśnie – zerżnięta wprost z wypiski z labu.
Karta jest stała dla danej metody oceny ryzyka, zaś dla każdej może część pól w tabelce mieć innych. Czynniki mierzalne mają taką samą ilość kolumn niezależnie od metody. W ciągu najbliższego tygodnia (jak znajdę czas) moim głównym zadaniem w bezpieczniejszych będzie właśnie zaprojektowanie takiej karty- dla metody trójstopniowej.
Pole oceny będzie wyliczane na podstawie krotności lub ciężkości i prawdopodobieństwa (które będą wybierane z combo boxa).

Tabelka wewnętrzna i nagłówek będą miały reprezentację „kontrolkową”.
No, z pomysłów to chyba na tyle.

Przepraszam za lagi, pozbyłam się jednej z ósemek.