Press "Enter" to skip to content

Manifest ludzi wolnych. Pierwsza wersja beta

Post oryginalnie opublikowany na byłym blogu 2009-11-03 14:19:11

Wolności! Wolności! Nie dajmy się zniewolić. Nie dajmy komuś lub czemuś decydować za siebie!!!

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko mi wolno, ale niczemu nie oddam się w niewolę.”

1) Prawdziwa wolność, to niezważanie na to co myślą inni, przy równoczesnej akceptacji ich poglądów. Niech błądzą. Ich sprawa.
2) Trzeba siać na grunt podatny, wyzbywając się przytym jakichkolwiek form przymusu, gdyż wbrew tego co myśli większość, nie przynoszą one nic dobrego, a przymuszany i tak to porzuci, gdy przestaną go przymuszać.
3) Nikt kto stoi nad tobą, nie zasługuje na twój szacunek tylko dlatego, że za ciebie odpowiada i życie go nad tobą postawiło. Tylko ten, kto naprawdę przyczynił się do twego rozwoju, może na niego liczyć.
4) Każdy ma prawo do wolności. Kto próbuje cię ograniczać w jakikolwiek sposób, winien być potępiony, bo ograniczenia spowalniają rozwój.
5) Informacja chce być wolna, a nauka powinna być bezpłatna, aby nikomu nie ograniczać do niej dostępu. należy stale poszukiwać nowych informacji, kształcić siebie i uczyć innych, którzy tego chcą. To jedyna droga do postępu.
6) Należy zachować dyskrecję i nie ujawniać danych osobistych, prywatnych, poufnych i wrażliwych. Nie przyczynia się to do postępu, ani nikt na tym nic nie zyskuje, a zawsze ktoś traci. Jest to źle pojęta wolność informacji. Należy unikać tego co szkodliwe. Mając dostęp, na tym poprzestań.
7) Tylko jednostka, mając na uwadze względy etyczne, może sobie ustanawiać prawo. Nie może jednak rażąco pogwałcać praw innych dla bezpieczeństwa i dobra wspólnego. Dobro społeczności jest dobrem każdego z jej członków.
8) Jeżeli robiąc coś nie tracisz, a ktoś może zyskać, zrób to. Pracując społecznie można zyskać coś więcej niż wartość materialną. Bądź budowniczym nowego świata. Dołóż i swoją cegłę. Bez niej cała budowla może runąć.
9) Jesteś istotą społeczną. Każdy jest. Nie uciekniesz od tego. Nie musisz akceptować wszystkich społeczności do których należysz, ale izolacja od wszystkich ludzi jest destrukcyjna.
10) Akceptuj poglądy innych, ale nie bazuj na nich. Masz prawo myśleć po swojemu, czuć po swojemu i żyć po swojemu. Nie daj się propagandzie. Masz rozum i wolną wolę. Masz prawo do własnych interpretacji i przemyśleń. Ty tworzysz świat. Wszyscy tworzymy. My, nie ci co tworzyli prawa, zasady i doktryny na długo przed naszym narodzeniem. Oni nie znają dzisiejszych realiów. Dziś starsi są zacofani, dawniej byli najmędrsi. Dziś mamy równość, nie władców i władanych. Odrzućmy tezę, że stare zawsze znaczy dobre. Niewola burzy postęp, a trwanie przy starym prowadzi do regresu.
11) Nie krzywdź żadnej istoty. Jeśli jesteś skrzywdzony, nie „oddawaj” ani się nie mścij. Robiąc to, co twój oprawca zrównujesz się z nim i także jesteś godny potępienia. Nie tylko ten winny, kto zaczyna.
12) Akceptacja odmienności i uszanowanie podstawowych praw innych nie jest ograniczeniem wolności, a podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej społeczności.
13) Dąż do doskonałości, ucz się, poszukuj, twórz, nie zaprzestawaj, próbuj od nowa. Wszystko idzie wytrenować, kwestia czasu.
14) Zasada wyższej solidarności: Nic, co dzieje się w grupie, nie powinno wyjść poza nią. Co by to nie było. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest ochrona życia i dobra jednostek.
15) Należy wspierać swoich współczłonków dla dobra ogółu i jednostek.  Ty też najprawdopodobniej będziesz potrzebować wsparcia.
16) Pomoc innym to normalność. To sprawia, że świat idzie do przodu. Gdy ktoś ma problem, wszyscy mają problem. Ty też. A problemy są po to, by je rozwiązywać. Twoja ignorancja prowadzi do regresu.
17) Po to ludzie się grupują, by uczyć się od siebie, pomagać sobie nawzajem i przetrwać ciężkie chwile. Bierz i dawaj jaknajczęściej. Jednak nie wymagaj niczego i nie żądaj niczego w zamian.
18) Pamiętaj, że jesteś reprezentantem wszystkich grup, do których należysz. Nie wszystko ci wypada.
19) Nigdy nie żądaj od swoich ludzi korzyści materialnej. Co robisz im, robisz sobie. To jest kolejna zasada wyższej solidarności.
20) Obecne życie to popadanie z niewoli w niewolę. Człowiek wolny powinien się od tego odciąć. Jeśli się nie da, zniewolić się sam.