Press "Enter" to skip to content

A co to jest?

Witam. Często mam tak, że nie wiem co jest co. Też tak macie? Na szczęście pod linuxem mogę sobie jeszcze z tym jakoś poradzić. I tak walnęłam sobie skrypcik, który sprawdza czym coś jest. Działa pół na pół, ale działa. Jest mój i będę go sobie używać. Chcesz to też sobie go poużywaj i dostosuj do siebie.

#!/bin/bash
# Program sprawdza z czym mamy do czynienia

#Część obsługująca błędy w ilości podanych parametrów
if [ $# -eq 0 ] || [ $# -gt 3 ] || [ $3 !=  "--dopisz" ]
then
	echo "Program sprawdza z czym mamy do czynienia"
	echo "Użycie: <co_sprawdzić> [gdzie_zapisać_wynik] [--dopisz  (tylko z plikiem zapisu)]"
	exit 1
fi

#Część odpowiedzialna za wyświetlenie na ekranie.	
if [ $# -le 3 ]
then
	echo "wtf:" 
	wtf $1
	echo "type:"
	type -af $1
	echo "whatis:"
	whatis $1
	echo "file:"
	file $1
fi
#obsługa zapisu do pliku
if [ $# -eq 2 ] || [ $# -eq 3 ]
then
	if [ -f $2 ] && [ "$3" != "--dopisz" ]
		then echo "Plik $2 istnieje. Wywołaj polecenie z inną nazwą pliku, aby zachować raport."
		exit 2
	fi
	echo >> $2
	echo "-----------------------------------------------------------------------------------------">>  $2
	echo "Działanie skrytpu  $0  w dniu `date` " >> $2
	wtf $1 >> $2
	type -af $1 >> $2
	whatis $1 >> $2
	file $1 >> $2
	echo "Jeżeli to co wpisano to komenda, mogą się przydać następujące informacje: " >> $2
	$1 --help>> $2
	echo "-----------------------------------------------------------------------------------------">>  $2
	echo >> $2
fi

U mnie się nazywa sprawdzto.sh, ale nazwij sobie jak chcesz.
PS napisałam to by się oderwać od kodu na współbieżne, na który pomysłu nie mam:p

2 komentarze

  1. piatkosia piatkosia

    Ajć, zapomniałam dodać, że do użycia komendy wtf wymagany jest pakiet bsdgames 🙂

  2. Witam i od razu muszę napisać, że to zachwycająca strona, cieszę się że tu dotarłam i gratuluje ciekawego pomysłu.

Comments are closed.